Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Behovsidentifisert forskning – Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge: Tverrfaglig samarbeid for livsmestring

Publisert 11. mai 2020 | Oppdatert 09. september 2020

PhD-prosjektet skal anvende behovsidentifisert forskningsmetodikk for å identifisere kunnskapshull i det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i kommunehelsetjenesten. Prosjektet har spesielt fokus på tverrfaglig samarbeid og hvordan ulike profesjoner arbeider med livsmestring. 

Prosjektansvarlig: OsloMet
Prosjektleder: Ingvill S. Drevland, e-post: ingdre@lorenskog.kommune.no
Tema: Forskning
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2019-2024
Ferdig: 2024

Bakgrunn

OsloMet har i samarbeid med Utviklingssenteret i Viken (Akershus), ansatt PhD-stipendiat som skal inngå i et Brobyggerprosjekt. Sentralt i Brobyggerprosjektet står behovsidentifisert forskning og stipendiaten skal utvikle forskningsprosjekter i samarbeid med praksisfeltet og relevante brukere.

Mål

Målet med prosjektet er å anvende prinsipper fra behovsidentifisert forskningsmetodikk for å utvikle forskningsspørsmål relevante for praksisfeltet. Prosjektet tar sikte på å utforske tverrfaglig samarbeid knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten, herunder hvordan ulike profesjoner arbeider med livsmestring for barn og unge.

  • Delmål 1: Utarbeide forskningsspørsmål basert på tidligere forskning og innspill fra brukere og ulike fagprofesjoner
  • Delmål 2: Utvikle forskningsprosjekt og metodisk tilnærming for å besvare de identifiserte kunnskapshullene

Metoder og tiltak

  • Identifisere kunnskapshull ved hjelp av tidligere forskning og brukermedvirkning
  • Utarbeide forskningsprosjekt basert på behovsidentifiseringsprosessen
  • Publisere forskningsresultater
  • Gjennomføre PhD-kurs tilsvarende 30 ECTS

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen?

Prosjektet vil ta i bruk OsloMet og samarbeidspartnernes formidlingskanaler for å spre forskningsresultatene. Resultatene fra prosjektet vil videre publiseres i peer-reviewed tidsskrifter, samt presenteres på relevante konferanser nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeidspartnere

Utviklingssenteret i Viken (Akershus)

Mer informasjon om Brobyggerprosjektet: https://www.oslomet.no/om/hv/fou/brobyggerprosjekt