Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie

Publisert 09. september 2020 | Oppdatert 09. september 2020

PhD-prosjektet skal undersøke effekten av et kort kurs for å se om det kan ha effekt på pasienter med CFS/ME. Prosjektet skal også undersøke tilbakeføring til arbeid for disse pasientene.

Prosjektansvarlig: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Prosjektleder: Live Landmark, e-post: livlan@lorenskog.kommune.no
Tema: Forskning
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2020-2023
Ferdig: 2023

Bakgrunn

Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) kan være en alvorlig og invalidiserende tilstand, med høy symtombelastning og lavt funksjonsnivå. Arbeidsuførhet er vanlig og sosialt liv kan være dramatisk påvirket. CFS/ME er et utfordrende helseproblem så vel som et samfunnsproblem. 

De senere årene er det rapportert om en dobling av antall pasienter med CFS/ME-diagnose i Norge. Pasientgruppen representerer en utfordring for helsevesenet, kommunen og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Ifølge nyere tall betaler NAV 100 millioner kroner hver måned i varig uføre utgifter til personer med CFS/ME. Kommunene har utgifter i form av pleie, rehabilitering og andre tiltak. 

Det mangler effektiv behandling for CFS/ME, og det er et sterkt behov for evidensbasert kunnskap. 

Mål

Målet er å undersøke potensiell effekt (positiv og negativ) av en 3-dagers intervensjon for 100 voksne med CFS/ME. Intervensjonen inkluderer velkjente komponenter fra evidensbaserte psykologiske behandlinger, men er presentert i en konsentrert form. Vi vil undersøke potensiell effekt på symptomer, uførhet og livskvalitet, og gjennomføre en langtidsoppfølging av arbeidsdeltakelse. Eventuelle negative hendelser erfart underveis eller etter intervensjonen vil bli håndtert i henhold til protokoll. 

Hvis intervensjonen viser lovende effekt, så kan det ha positive konsekvenser for både pasienter, pårørende og helsepersonell, men også økonomisk for samfunnet og kommunene. 

Metoder og tiltak

Randomisert kontrollert studie
3-dagers intervensjon for 100 voksne med CFS/ME
Langtidsoppfølging av arbeidsdeltakelse
Publisere forskningsresultater i tre vitenskapelige artikler som tilsammen utgjør en avhandling

Formidling

Prosjektet vil ta i bruk flest mulige formidlingskanaler for å spre den forskningsbaserte kunnskapen og erfaringene med prosjektet, inkludert presentasjon på nasjonale og internasjonale forskerkonferanser, peer-reviewed forskningsjournaler på høyt impact nivå og på websiden som er opprettet for prosjektet, samt media. Rekruttering vil skje gjennom fastleger, NAV og spesialisthelsetjenesten.

Samarbeidspartnere

Prosjektet utgår fra Institutt for psykologi ved NTNU, og er et samarbeidsprosjekt med forskere fra:

  • Institutt for psykologi ved NTNU
  • Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU
  • Psykologisk institutt og Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo (UiO)
  • University of Bristol
  • Folkehelseinstituttet (FHI)  

Finansiering

Norges Forskningsråd og noen kommuner i Viken.