Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Evaluering av etikk-kommuner

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Evaluering av deltakelse i og effekten av KS’ samarbeidsprosjekt om etisk kompetanseheving over en toårs –periode. Til sammen 8 kommuner på Agder deltar i satsingen.

Prosjektleder: Åshild Slettebø
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Vest-Agder
Status: Pågående
Periode: 2011-2013
Ferdig: 2013

Finansiering

Universitetet i Agder

Samarbeidspartnere

Uia v/ professor Åshild Slettebø Utviklingssentrene i Aust og Vest-Agder Etikk-kommunene på Agder

Bakgrunn for prosjektet

Noen av etikk-kommunene på Agder har vært involvert i samarbeidsprosjektet siden 2008. Kristiansand kommune er imidlertid i oppstartsfasen , noe som gir en mulighet til å gjennomføre en før- og etter undersøkelse iht. kartlegging av holdninger, etisk bevissthet osv.

Hensikt og mål

Utvikle kunnskap om hvilken forskjell systematisk etisk refleksjon utgjør i omsorgstjenestene.

Tiltak

Prosjektet vil benytte seg av evalueringsarbeidet som er gjort av Senter for omsorgsforskning Vest, ved Rannveig Boge. Vi vil ta utgangspunkt i spørreskjema som her er utviklet, og sende dette til etikk-kommunene på Agder.

Gjennomføring og resultater

Evalueringen vil gjennomføres i et utvalg av både direkte og indirekte involverte i prosjektet. Deretter er det planlagt en oppfølgingskartlegging etter ca 2 år.

Spredning

Alle etikk-kommunene på Agder inkluderes i prosjektet men også øvrige kommuner i fylkene vil få formidlet resultatene, som igjen kan bidra til systematisk satsing på etikk i omsorgstjenestene også her.