Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

SAFE LEAD - ledelse av kvalitet og pasientsikkerhet i sykehjem og hjemmetjenester

Publisert 09. juli 2020 | Oppdatert 09. juli 2020

I perioden 2016 til 2020 er det utviklet, testet og forsket på bruk av en lederguide til arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i sykehjem og hjemmetjenester.

Prosjektansvarlig: Universitetet i Stavanger
Prosjektleder: Siri Wiig
ProsjektlederX: Medforskere deltatt fra USHT Vestland (Sogn og Fjordane), Agder (Vest) og Rogaland
Tema: Pasientsikker ledelse
Fylke: Vestland, Agder og Rogaland
Status: Sluttfase
Periode: 2016 - 2020
Ferdig: 2020

Kommunehelsetjenesten er i endring og for å sikre at pasienter mottar best mulig helsehjelp trenger ledere verktøy og kompetanse i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene. Inntil nylig har slike verktøy vært lite tilpasset den kommunale kontekst. Imidlertid er det i dette prosjektet utviklet, utprøvd og forsket på bruk av en kommunetilpasset lederguide til arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester. 4 sykehjem og 4 hjemmetjenester fra både små og store kommuner har deltatt over en tidsperiode på fire år. Resultatet fra prosjektet vil også bli sammenlignet med et lignende arbeid gjennomført i Nederland. Prosjekteiere er Universitetet i Stavanger og deres forskningsmiljø i SHARE - centre for resilience in healthcare. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestland (Sogn og Fjordane), Agder (Vest) og Rogaland har deltatt som medforskere. Utover dette har det også deltatt medforskere fra Pasient- og brukerombudet i Vestfold og egne pasient- og pårørenderepresentanter. Nederland er representert med forskere fra Eramus University Rotterdam.

For å lese nærmere om SAFE LEAD Primary care studien se vedlagt link; 

https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/3/e020933.full.pdf