Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Studie om legemiddelbivirkninger

Publisert 10. juni 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Beskriver legemiddelforbruket og sammenlikner legemiddelbehandlingen ved to sykehjem med ulik legedekning.

Prosjektleder: Hege Kersten, klinisk farmasøyt og PhD-stipendiat
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2007-2008
Ferdig: 2008

Problemstillingen var: "Polyfarmasi i sykehjem; Avspeiles legeressursene i sykehjem i legemiddelbehandlingen av pasientene?". Klinisk farmasøyt Hege Kersten sammenliknet legemiddelbehandlingen på to sykehjem i Oslo med ulik legedekning mht til polyfarmasi og med legemiddelrelaterte problemer som kvalitetsindikator.

Finansiering

  • Helsedirektoratet
  • Helse og Rehabilitering
  • Helse Sør-Øst
  • Utviklingssenter for sykehjem i Oslo

Samarbeidspartnere

  • Utviklingssenter for sykehjem i Oslo
  • Universitetet i Oslo
  • Klinisk farmasøyt Hege Kersten
  • Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
  • Sabine Ruths, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen

Resultater

Konklusjonen var at pasientene på sykehjemmet med lavest legedekning brukte signifikant flere legemidler og hadde signifikant flere legemiddelrelaterte problemer.

I 2009 ble resultatene fra pilotprosjektet "Legemiddelgjennomgang i sykehjem" presentert i Tidskrift for den norske legeforening. Klikk her for å lese artikkelen.