Vi har gleden av å ønske velkommen til den årlige Forskningsdagen som Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo arrangerer i samarbeid med Gruppe for eldreomsorgsforskning - Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. På konferansen presenteres spennende masteroppgaver og PhD-arbeider med relevans for eldreomsorgen. Påmelding innen 18. november – klikk her. Konferansen er gratis. Eventuelle spørsmål om arrangementet eller påmeldingen kan sendes til: Torunn Wibe, e-post torunn.wibe@sye.oslo.kommune.no eller mobil 996 40 342.

Program