Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
Illustrasjonsfoto: eldre kvinne på sykkel

Frie midler til prosjektarbeid i Telemark

Økonomisk tilskudd med hensikt å stimulere til praksisnære prosjekter

Om prosjektet

Prosjektleder: Marit Skraastad (marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no)

Status: Avsluttet

Periode: 2011-2016

USHT er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i Telemark fylke. Frie midler er et av tiltakene for å ivareta denne rollen.

Hensikt og mål

Målet med frie midler er å stimulere til tjenesteutvikling i kommunene i Telemark. Frie midler skal bidra til at den enkelte ansatte på sykehjem eller i hjemmetjeneste får mulighet til å gå fra idé til handling gjennom et økonomisk tilskudd som kan gjøre prosjektet eller tiltaket enklere å gjennomføre.

Tiltak og gjennomføring

Frie midler lyses ut om høsten og størrelsen avhenger av tilgjengelige ressurser.

De som tildeles frie midler får tilbud om to dialogmøter. Første møte er i oppstartsfasen og tema er hvordan man jobber systematisk og målrettet i prosjekt. Andre møte er i siste halvdel av prosjektperioden og har fokus på rapportering, presentasjon og spredning av resultat. Alle prosjektene leverer sluttrapport.

Prosjektene presenteres på den årlige omsorgsplankonferansen i regi av USHT og Fylkesmannen i Telemark.

Samarbeidspartnere

Utviklingssenterets fag og samarbeidsråd