Forsiden/Prosjekter/Pårørende og frivillige
Bilde av grønt gress

Frivillighet i palliativ omsorg - FRIPO

Undersøke ulike aspekt ved uorganisert frivillig arbeid blant alvorlig syke.

Om prosjektet

Prosjektleder: Ulrika Søderhamn, Senter for omsorgsforskning - Sør, Universitetet i Agder

Status: Avsluttet

Periode: 2015 - 2016

Bakgrunn

Det er funnet få norske studier om frivillighet. Det ser også ut til å mangle norske studier om frivillighet innen palliativ omsorg, Derfor er det viktig å styrke kunnskapsgrunnlaget om frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet.

Mål og hensikt

Prosjektet har som mål å studere frivillighet innen palliativ omsorg blant personer med alvorlig sykdom og evaluere en modell for frivillig arbeid relatert til omsorgen av alvorlig syke i Grimstad kommune.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet omfatter fire studier:

Studie 1: Hensikten med studiet er å beskrive erfaringer med å arbeide som frivillig blant hjemmeboende personer med alvorlig sykdom.

Studie 2: Hensikten med studiet er å belyse erfaringer med å være pårørende til hjemmeboende personer med alvorlig sykdom som mottar hjelp fra frivillige som supplement til offentlig helsetjeneste.

Studie 3: Hensikten med studiet er å belyse hjemmeboende palliative pasienters erfaringer med å motta hjelp fra frivillige som supplement til offentlige helsetjeneste.

Studie 4: Hensikten med studiet er å belyse erfaringer med/eller tanker om å være helsepersonell innen kommunal helsetjeneste der også frivillige har ulike oppgaver.

Ti informanter innen hvert område er intervjuet.

Samarbeidspartnere

Senter for omsorgsforskning – Sør, UiA

Tips en venn Skriv ut