Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Grafisk profil og maler

Grafisk profil og maler

(Siden er under oppdatering)

Eksisterende grafisk profil blir videreført i den nye ordningen, veiledende designhåndbok er under oppdatering. På grunn av nye behov knyttet til profilering er noen nye maler, praktiske tips og enkle føringer under utarbeidelse. Mal for roll-up er klar og du finner den her på siden. 

Grafisk profil: Veileder

Last ned veiledende grafisk profil for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (pdf) (gammel versjon)

Logoer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i ai-format Hovedlogo_USHT.ai

Maler 

Sentersideinformasjon

Mal sentersideinformasjon i word-format
Mal sentersideinformasjon i pdf-format

Prosjekt- og aktivitetsbeskrivelse

Mal prosjekt- og aktivitetsbeskrivelse i word-format
Mal prosjekt- og aktivitetsbeskrivelse i pdf-format

Kategoriinndeling prosjekter og aktiveteter

Oversikt kategoriinndeling i word-format
Oversikt kategoriinndeling i pdf-format

Roll-up 2017

Roll-up eksempel 1 i pdf-format
Roll-up eksempel 2 i pdf-format
Roll-up eksempel 3 i pdf-format

InDesign filer er lite egnet å dele via nettsider. 
Kontakt oss om du ønsker å få sendt over malene (i en zippet fil). 

Rapportmal

Rapportmal i word-format
Eksempel på rapportmalen i pdf-format
Veilder. Rapportmal (i word-format)

Brevmal

Brevmal i word-format

Powerpoint

Mal for powerpoint

Tips en venn Skriv ut