Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Gratis seminar om vold mot eldre 13. juni i Bergen

RVTS Vest, USHT Hordaland og NKVTS samarbeider om å invitere til et gratis seminar med fokus på vold mot eldre.

RVTS. De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. Vi bidrar til kompetanse-heving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer. http://www.rvtsvest.no/

USHT Hordaland. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Vi jobber med tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder, videreutvikler praksistilbud til elever, lærlinger og studenter, kompetanseutvikling for ansatte, og tilrettelegger for forskning og utvikling i helse og omsorgstjenestene. https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/utviklingssenteret-for-sykehjem-og-hjemmetjenester

NKVTS. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer». Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå. https://www.nkvts.no/

Målgruppen for seminaret: Ansatte i sykehjem og hjemmetjenester

Dato: 13. juni 2016 kl. 09.00 – 15.00

Sted: Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland universitetssykehus

Kursavgift: Fagdagen er uten avgift. Ved manglende oppmøte belastes kr 500,-

Program og påmelding: http://www.rvtsvest.no/aktivitet/13-06-16-vald-mot-eldre/