Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
leve hele livet aktuell sak

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til gjennomføringskonferanser for "Leve Hele Livet"

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til gjennomføringskonferanser for Leve Hele Livet – en kvalitetsreform for eldre, høsten 2018 i Tromsø, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Oslo.

Målet med konferansene er å spre kunnskap om reformen og skape oppslutning og engasjement for å iverksette Leve hele livet lokalt. På konferansene vil kommunene og øvrige aktørene gjøres kjent med hvordan reformen kan gjennomføres og det gis informasjon om blant annet det nasjonale og regionale støtteapparatet.

Målgruppen for konferansen er ledere (administrativ og politisk) og ansatte i kommunene, fag- og kompetansemiljøer, brukere, pårørende og frivillige mv.

Mer informasjon og praktiske detaljer finner du her. Påmelding gjøres via nett: http://regjeringen.no/id2610279