Forsiden/Metoder og verktøy/Leve hele livet/Helsehjelp
509055912

ABCDE, systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten

Et kompetanseprogram som skal trygge de ansatte i å ta riktige avgjørelser i en akutt hendelse ved å nyttiggjøre systematiske observasjoner og strukturert kommunikasjon. Det settes også et ekstra fokus på den skrøpelige gamle pasienten. Målgruppen er sykepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem og hjemmetjenester.

Rogaland Pågående Eldre FAnnet
Bilde av trafikklys som lyser rødt

ALERT – når det virkelig gjelder

Øke observasjonskompetansen, forbedre kommunikasjon og handlingsberedskap ved akutte tilstander og sykdomsutvikling.
 

Akershus Avsluttet 2015 FAnnet