Forsiden/Om aktiv omsorg

Hva er aktiv omsorg?

Aktiv omsorg er en tilpasset prosess som bidrar til optimalisering av helse, deltagelse og sikkerhet. Målet er å opprettholde livskvalitet for den enkelte hele livet. Aktiv omsorg rommer aktiviteter og tiltak innen kunst, kultur, velvære, trivsel, mat og fysisk aktivitet.

En blid eldre dame med sin frisør

”Vi må ikke ha et ensidig fokus på det syke, men også se på det friske” står det i Stortingsmelding 25, om fremtidens omsorgsutfordringer. Det er viktig å aktivisere de eldre, samtidig som de eldre får muligheten til å aktivisere seg selv. Aktiv omsorg, eller Active ageing, innebærer ikke bare fysisk aktivitet, men også det å fortsatt kunne delta i samfunnet.

Aktiv omsorg kan være alt fra å løfte hverdagsmåltidet til en feststund, korøvelser med dans eller opprettelsen av en strikkegruppe eller turgruppe som møtes hver onsdag. Gjennom måltider, kunst, kultur og fysisk aktivitet kan vi være med på å øke trivselen både for oss selv og våre brukere.

Senter for omsorgsforskning Sør har på oppdrag fra Helsedirektoratet kartlagt og vurdert hva som finnes av tiltak, fagutvikling og opplæring innen satsningsområdet aktiv omsorg. Resultatet kan du lese i rapporten rapporten ”Aktiv omsorg – prioritering, kompetanse og kompetansebehov”. De har også kommet frem til begrepsforståelsen presentert innledningsvis.


For å lykkes med aktiv omsorg er det viktig at:

  • ulike faggrupper samarbeider med hverandre, brukere og pårørende
  • frivillige lag, organisasjoner og foreninger involveres i arbeidet
    Les mer om hvordan du kan engasjerer frivillige
  • hver enkelt brukers ressurser kartlegges - hva er vedkommende flink til, interessert i og lyst til å gjøre?