Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg
Top down view of hands repotting a garlic plant in fresh soil

Maid odne ges barggan? – sámekultuvrralš doaimmat vuorasolbmuide

Hva skal jeg gjøre i dag, tro?- samiske kulturelle aktiviteter for eldre

Karasjok kommune bygde nye omsorgsboliger på slutten av 90-tallet, og skulle se på hvordan utearealet skulle være og hva det skulle inneholde og brukes til.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT samisk

Finansieringskilde: Sametinget

Prosjektleder: Kristine G. Grønmo: kristine.groenmo@karasjok.kommune.no

Status: Avsluttet

Periode: Avsluttet i 2013

Bakgrunn

NOU-1995:6 om likeverdige tjenester innen helse- og sosialsektoren til den norske og den samiske befolkningen legger føringer og gir retning for tilpasning av tjenestene til pasientenes behov. Dette gjelder i høy grad personer med demens. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, inviterte Karasjok kommune med i et 5-årig prosjekt kalt «Utforming og bruk av sansehager» der også Husbanken og Hageselskapet var samarbeidspartnere.

Mål

Til nytte og inspirasjon for alle som arbeider med kulturelle aktiviteter for eldre.

Tiltak

Gjennomførte mange kulturelle aktiviteter for eldre, og som er videreført som en del av aktivitetene i dagtilbudet.

Materiell

Hefte med DVD med videosnutter. Kan kjøpes ved å kontakte USHT samisk.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Hva er viktig for deg, tro? får en praktisk betydning ved at eldre får fortsette å være med/og bidra inn i kulturelle aktiviteter.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Det er enklere å få de eldre med på uteaktiviteter når det er noe gjenkjennelig, og noe som kan støtte identiteten deres. Gir glede i hverdagen.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Via Nettverkssamlinger, dagaktivitetstilbud, dagsentre og USHT samlinger og seminarer.

Resultater

Fortsatt aktivitetstiltak gjennom samarbeid mellom Karasjok grunnskole og de eldre på omsorgsboligene. Brukes også som visningshage – og har inspirert og vært «mal» for mange kommuner.

Samarbeidspartnere

Karasjok kommune og Karasjok skole

Annet

Utarbeidet av Leif Petter Grønmo og Leder Kristine Gaup Grønmo

 

Tips en venn Skriv ut