Forsiden/Sosiale og kulturelle aktiviteter/Ideer til aktiviteter

Ideer til aktiviteter

Sosialt samvær og gruppeaktiviteter knyttet til musikk, teater, film, litteratur og kunst.

Sosiale og kulturelle aktiviteter

Sosialt samvær og gruppeaktiviteter knyttet til musikk, teater, film, litteratur og kunst.

Av Ørland sykehjem

Å komponere et dikt

Det handler om å gi de eldre mulighet til å bidra med noe. Mulighet til å bruke tankene og å huske. Å oppleve å jobbe i team og å få en følelse at de er fortsatt i stand til å gjøre noe.

Av Ørland sykehjem

Andakt og sosialisering på aktivistsenteret ( Frivillig arbeid)

Aktiviteten handler om å gi de eldre en følelse av å være i kirken og samtidig å oppleve at noen bryr seg om dem. Gjennom å treffe andre, blir sosial behovet dekket.

Av Melhus vgs - livsglede for eldre

Kom mai, du skjønne milde...

Pårørendeforeningen ønsket å arrangere hyggekveld på Midtre Gauldal helsesenter.
 

Av Færvik bo- og omsorgssenter

OL-åpning på Færvik bo- og omsorgssenter

Vi vil markere OL-åpningen ved å tenne OL-ilden (bålpanne). Vi starter med en liten fakkelstafett, og når OL-ilden er tent arrangerer vi ulike aktiviteter.

Av Hjørundfjordheimen, Ørsta kommune

Handarbeid og strikkeklubb

Dei fleste har eit forhold til strikking og anna handarbeid. Mange eldre personar med ein demenssjukdom opplever nederlag når dei ikkje lenger meistrar avanserte handarbeid. Da er det viktig at vi finn på enkle handarbeid slik at dei opplever å få til noko, og at det vert eit resultat.

Av Rokilde sykehjem, Kristiansund kommune

Herreavdelingen

Herreavdelingen er et tilbud til menn som ønsker å møtes for å slå av en trivelig prat.

Av Rokilde sykehjem, Kristiansund kommune

Kulturverter

Hver avdeling har to ansatte som har et spesielt ansvar for aktiv omsorg og fellesaktiviteter. Kulturvertene har møter med ledelsen, der ideer til fellesaktiviteter drøftes.

Av Rokilde sykehjem, Kristiansund kommune

Ruslegang

Ruslegangen er en lang korridor i kjelleren som blir brukt et lokalt "stikk-ut" sted, med postkasse for registrering av turer. I tillegg stimuleres sansene ved flere flotte utstillinger.

Av Soletunet, Stokke kommune

Ut i det blå med minibuss

Dra på tur med minibuss for å se seg litt rundt. Kanskje i gamle trakter?

Av Soletunet, Stokke kommune

Allsang etter årstidene

Allsang ved hjelp av sanger som passer til årstiden.

Livsgledesykehjem – et systemverktøy

Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag skal livsgledesertifiseres - Livsglede satt i system

Kunst som hverdagsinspirasjon

Vi ønsker å utvide vårt kreative tilbud til de eldre og vil derfor innføre maling som en av våre aktiviteter

Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk

Utvikle modell for helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk blant eldre i aldersgruppen 80 år

Musikk i omsorg

Bruk av sang og musikk som en del av et aktivt omsorgsarbeid ved dagaktivitetstilbud og institusjon – kompetanseheving og praktiske tiltak

”Husker du?” - Aktivitetstilbud til personer med demens

Tilby hyggekvelder med varierte aktiviteter på ettermiddag/kveld for personer med demens

Sang og minner med årstidene svinger

Sang- og minnegruppe for personer med demens med fokus på musikkterapi og reminisens.

Aktivitetsdosett

Systematisk kartlegging av beboernes interesser og behov, og tilpasning av aktiviteter etter en individuell ukeplan.

Blomsterkort

24 kort til bruk i samtale om hage og planteliv.

Bruk av musikk og sansehage på sykehjem

Systematisk bruk av miljøbehandling som metode for å dempe uro, angst eller for å øke velvære hos pasientene.

Aktivitet og sosial stimulering – etablering og bruk av aktivitetshage

Opprettholdelse og vedlikehold av egne ressurser i forhold til fysisk og psykisk funksjon, samt deltakelse i sosiale aktiviteter.

Verktøy

Litteraturtips