Forsiden/Grønn omsorg/Ideer til aktiviteter

Ideer til aktiviteter

Tilrettelagte aktiviteter på gården og i naturen

Grønn omsorg

Tilrettelagte aktiviteter på gården og i naturen

Av St.Hansåsen sykehjem, Porsgrunn

Potetdyrking i bøtte

Vi satte en potet i bøtta på verandaen, fulgte med på veksten og fylte på jord etter behov. Det ble arrangert en gjettekonkurranse om antall poteter før potetene ble tatt opp. Den som kom nærmest fikk premie.

Av Nordberghjemmet

Hagearbeid for personer med nedsatt funksjonsevne

Vi dyrker grønnsaker, urter og blomster, m.m. Beboerne er med på aktiviteten selv og ser hver uke at avlingene våre spirer. Vi lukter og smaker på alt vi dyrker. Vi luker og vi vanner.

Av Hjørundfjordheimen, Ørsta kommune.

Sanking av frukt og bær

Mange har hagar fulle av frukt og bær som dei ikkje plukkar. Vi får kome å plukke bær og frukt, og vi har tre og buskar i hagen her på Hjørundfjordheimen som vi plukkar og haustar frå. Ingenting smakar så godt som sjølvlaga sylte eller dessertar med bær og frukt frå eigen hage.

Av Hjørundfjordheimen, Ørsta kommune.

Tur til fellesfjøs

Folk og dyr er ein god kombinasjon - trivsel med å stelle dyra for dei som er vande med dette, og dei som ikkje er vande med det kan likevel kose seg på fjøsbesøk. Nye fellesfjøs er tilrettelagde for rullestolar og rullator slik at tilkomsten nær dyra er enkel og tilgjengeleg.

Av Vålerenga bo - og servicesenter, Oslo

Den store hestedagen

Beboere på sykehjemmet og besøkende får besøk av to hester. De som ønsker får et tilbud om å få sitte i en kjerre som tar dem rundt i Vålerengas gater.
Av Lørenskog sykehjem, Akershus

Stell og omsorg i hønsehuset

En vår-, sommer- og høstaktivitet hvor man kan mate hønene, stelle i hønsehuset og hente egg.
Av Lørenskog sykehjem, Akershus

Ruging av egg og klekking av kyllinger

Vi ruger egg i en rugemaskin og klekker kyllinger til påske. Kyllingene trilles rundt på avdelingen til hygge og kos for pasientene. Kyllingene må ha mat og vann. Buret må stelles.

Kyllingprosjekt 2019

Vi har leid inn rugekasse med egg og klekket ut 13 flotte kyllinger.

Til gards

Tilrettelagt og meningsfylt dagaktivitetstilbud for eldre hjemmeboende menn med demens

Trivsel ute – året rundt

Tilrettelagte uteaktiviteter for personer med demens, dokumentert ved bruk av foto og bildeserier.

Aktivitet og sosial stimulering – etablering og bruk av aktivitetshage

Opprettholdelse og vedlikehold av egne ressurser i forhold til fysisk og psykisk funksjon, samt deltakelse i sosiale aktiviteter.

Samisk tun

Samisk kulturelt tilpasset sansehage for personer med demens – overføring av kultur og læringsarena.

Verktøy

  • Inn på tunet - nasjonal kompetanse- og nettverkstjeneste for Inn på tunet-aktører.

Litteraturtips