Forsiden/Fysisk aktivitet/Ideer til aktiviteter

Ideer til aktiviteter

Inspirasjon og verktøy for å jobbe med fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Inspirasjon og verktøy for å jobbe med fysisk aktivitet

Av St.Hansåsen sykehjem, Porsgrunn

Natursti

Natursti med oppgaver og svar for å benytte seg av nærmiljøet

Av Ørland sykehjem

Bowling

Kaste ned kjegler med en ball og kanskje få en strike. Spennende å se hvem som vinner.

Av Færvik bo- og omsorgssenter

OL-åpning på Færvik bo- og omsorgssenter

Vi vil markere OL-åpningen ved å tenne OL-ilden (bålpanne). Vi starter med en liten fakkelstafett, og når OL-ilden er tent arrangerer vi ulike aktiviteter.

Av Hjørundfjordheimen, Ørsta kommune

Bading i basseng

Vi leier time i eit innendørs badebasseng (her varmtvannsbassenget i Volda). Dette er velvære for kropp og sjel. Stive musklar vert som unge i det varme vatnet, og alle vil vere med neste gong også.

Av Hjørundfjordheimen, Ørsta kommune.

Husmoraktivitetar

Huslege syslar er for mange betydningsfyllt å sysle med. Slike syslar er mange vande å styre med, og det er kjent og kjært med daglege gjeremål.

Av Hjørundfjordheimen, Ørsta kommune

Fellestrim ute eller inne

Fellestrim i ring kan alle delta på i større eller mindre grad. Det gir bevegelse og stimulerar sansane, ivaretek funksjonar og betrar koordinasjon. Og sist men ikkje minst er det kjekt og sosialt.

Av Tunet dagsenter, nå Lierbyen dagsenter

Biljard

Bruk en kø for å støte seks kuler ned i ett av de seks hullene på biljardbordet. Fysisk øvelse, øvelse i konsentrasjon og en fin måte å observere brukeren på.

Av Rokilde sykehjem, Kristiansund kommune

Ruslegang

Ruslegangen er en lang korridor i kjelleren som blir brukt et lokalt "stikk-ut" sted, med postkasse for registrering av turer. I tillegg stimuleres sansene ved flere flotte utstillinger.

Av Soletunet, Stokke kommune

Balloverraskelse

Samle flere typer baller i forskjellige farger, størrelser, vekt og struktur og la deltagerne få kjenne på de forskjellige ballene.

Av Soletunet, Stokke kommune

Treffsikker? Aktivitet med ballong og avisruller

Avisrullene fungerer som køller og benyttes til å slå en stor ballong mellom deltagerne som sitter i en gruppe.

Spelteknologi

Spelteknologi skal bidra til at brukarar, pårørande og tilsette skal oppleve positiv og målretta aktivitet

Qi-gong - en bevegelse i riktig retning for oss?

Qi-gong er en treningsform som kan gi positiv effekt i hverdagen for eldre

Aktivitetsdosett

Systematisk kartlegging av beboernes interesser og behov, og tilpasning av aktiviteter etter en individuell ukeplan.

Aktivitet og sosial stimulering – etablering og bruk av aktivitetshage

Opprettholdelse og vedlikehold av egne ressurser i forhold til fysisk og psykisk funksjon, samt deltakelse i sosiale aktiviteter.

Opp av stolen

Sette fokus på sosiale og fysiske aktivitetstilbud for pasienter med demens. Bruk av dementia care mapping og omsorgsteknologi.

Fysisk aktivitet året rundt

Fysisk aktivitet i sansehagen skal være en del av sykehjemmets ordinære behandlingstilbud.

Lettere når jeg er aktiv

Et aktivt liv ut fra egne ønsker og betydningen av sunt kosthold for personer med utviklingshemming.

Hvordan bedre hverdagen til pårørende av hjemmeboende personer med demens?

Skape en tilpasset hverdag med tilpassede aktiviteter til personer med demens i eget nærmiljø.
Av Vilda Breivyte Buhs

”Vi har det gøy med bøy og tøy(s)” - Trening for voksne mellom 65 og 80+

Utvikle og etablere lokale, forebyggende treningsgrupper uten begrenset varighet, med innhold basert på oppdatert forskningskunnskap, og som skal drives med et minimum av utgifter og utstyr.

Aktivitet og sysselsetting for yngre personer med demens

Tilrettelegge aktiviteter og utvikle kompetansemessig, faglig og praktisk samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Verktøy

Litteraturtips