Forsiden/Forskning
ThinkstockPhotos-835733188

In For Care

Styrke uformell og frivillig omsorgsutøvelse i offentlige helse – og omsorgstjenester.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Aust-Agder samarbeidspart, UiA er prosjektansvarlig.

Finansieringskilde: UiA

Prosjektleder: Ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommmune.no

Status: Pågående

Periode: Pågående

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Internasjonalt (EU) prosjekt med deltagelse fra Scotland, Nederland, Sverige, Danmark og Norge. UiA er prosjektansvarlig i Norge. Ansatte fra kommunene Vennesla, Songdalen og Grimstad deltar i prosjektet. USHT er tilrettelegger for deltagerne i Grimstad kommune.

Mål

Kartlegge brukerbehov. Sammenligne brukerbehov mellom landene Se om teknologi kan bedre mulighetene for frivillig arbeid Nye metoder for rekruttering Trene og beholde frivillige og samarbeide med næringslivet.

Metode / tiltak

Work - shops

Samarbeidspartnere

UiA

Tips en venn Skriv ut