Forsiden/Forskning
ThinkstockPhotos-658903094

InnArbeid

Inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet med bruk av teknologi.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Aust-Agder, samarbeidspart, og USHT Vest-Agder, ansvarlig.

Prosjektleder: Berit.westbye@grimstad.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Pågående

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Prosjektet er et Helsevel prosjekt. UiA er prosjekteier. USHT Aust-Agder sitter i styringsgruppen. USHT deltar i arbeidsmøter.

Mål

Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet med bruk av teknologi

Metode / tiltak

Work-shops

Samarbeidspartnere

USHT Vest-Agder, UiA

Tips en venn Skriv ut