Forsiden/Prosjekter/Lindrende behandling
palliative samtaler

Innføring av forberedende samtaler for palliative pasienter.

Kompetansehevning for å bedre samhandling for palliative pasienter.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud – Bidrar med stimuleringsmidler og veiledning. USHT Buskerud samler prosjektledere, som mottar midler, til en felles arena for erfaringsdeling og hvor prosjektansvarlig presenterer sitt prosjekt for de andre.

Finansieringskilde: Helsedirektoratet 350 000 kr fra Helsedirektoratet (brukt 150 000 kr, overført 200 000 kr til år 2019. Stimuleringsmidler 30 000 kr fra USHT.

Prosjektleder: ulrika.diana.hastbacka@ringerike.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Pågående

Bilde: Fra prosjektrapportens forside

Bakgrunn

Implementering av en strukturert, tredelt modell for FORBEREDENDE SAMTALER for alle pasienter som får/har tjenester i kommunen.

Mål

  • Øke pasientsentreringen.
  • Fremme verdighet og autonomi hos pasienten.
  • Øke pårørendeinvolveringen.
  • Forbedre kvaliteten på omsorg ved livets slutt.
  • Utvikle kompetansen hos personalet.
  • Bedre samhandling - ”gjøre hverandre gode”.

Metode / tiltak

Vi har utarbeidet en strukturert tredelt modell for FORBEREDENDE SAMTALER. Denne vil gi en veiledning for gode samtaler med fokus på pasientens ønsker og behov ved livets slutt.

Utviklet materiell

  • Poster og flyers
  • Guide for praktisk implementering av FORBEREDENDE SAMTALER.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Arrangert fagdager samt presentert prosjektet for ledere og ved proACT nettverkssamling. Dokumentering i Gerica.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Tilbakemeldingene fra fagdagene har vært svært gode. Å møtes tverrfaglig for å utveksle erfaringer, utfordringer og refleksjoner har vist seg å være gunstig.

Resultater

Prosjektet er pågående og trenger stor innsats år 2019 for implementering. En utfordring vil være å inkludere fastlegene.

 

 

Tips en venn Skriv ut