Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
ThinkstockPhotos-665931986

Interkommunalt fagnettverk i lindrende behandling og omsorg

Fagnettverket skal være en pådriver for kunnskap- og kvalitetsutvikling i kommunene gjennom formidling og spredning av prosjekt/forskningsresultat, kunnskap og erfaring. Et vesentlig delmål er å oppnå større grad kunnskapsbasert praksis i omsorgstjenesten.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vest-Agder er ansvarlig

Finansieringskilde: Basistilskudd USHT

Prosjektleder: Kamilla Steinsvåg kamilla.steinsvag@songdalen.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2007-

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Ønske om å opparbeide et godt, tverrfaglig samarbeid innen lindring på tvers av kommunegrensene. Fokuset er rettet både mot den gamle døende pasient og kreftpasienten.

Mål

Formålet med nettverket er å øke kompetansen i kommunene i Vest-Agder innen fagområdet lindring både i hjemmetjenesten, sykehjem, sykehus og andre avdelinger.

Metode / tiltak

Nettverkssamlingene består dels av fag- og forskningsformidling, ofte med eksterne forelesere, og dels av erfaringsutveksling gjennom kasuistikkpresentasjoner og uformell samtale. Det er to nettverkssamlinger per år.
Det gjennomføres i tillegg to fagdager årlig i samarbeid med SSHF, Kreftforeningen, UiA og USHT Aust-Agder.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Fagnettverket består av representanter fra samtlige kommuner i Vest-Agder samt representant fra UiA og relevante avdelinger på Sørlandet sykehus. Tverrfagligheten ivaretas ved å inkludere prest, fysioterapeut og sosionom, selv om hovedvekten av deltakere er sykepleiere. Erfaringsdeling som en viktig del av agendaen bidrar til et mangfold av gode ideer og tips til hvordan en kan jobbe med lindrende behandling og omsorg på egen arbeidsplass. Møter i fagnettverket bidrar til økt og oppdatert fagkunnskap for deltakerne, og gjør at de kan bidra sterkere faglig på egen arbeidsplass.

Resultater

Tema 2017 fagnettverk:

17.02.17: Når kreft rammer familien, ved kreftkoordinator Linda Hanisch.

24.05.17: Kasuistikkarbeid, bruk av IGP (individuelt-gruppe-plenum) som metode

10.10.17: Pårørende en ressurs, eller personer med ulike ressurser? Pårørendealliansen.

Tema 2018 fagnettverk:

04.04.18: Informasjon fra leder av Utviklingssenteret Vest-Agder, Olga Rugsland Espegren
Muligheter og rettigheter i forhold til barn som pårørende, ved advokatfullmektig Camilla Fosse.
Arv og skifte, testament, ved advokat Marius Lindberg
Mobid-2 som verktøy, teori og praksis

04.09.18: Planlagt å utarbeide små undervisningspakker relatert til tema innen lindring.

Samarbeidspartnere

UiA, SSHF, Kreftforeningen, USHT Aust-Agder

 

Tips en venn Skriv ut