Forsiden/Aktiviteter/Innovasjon og tjenesteutvikling
En gruppe mennesker sitter i ring og snakker

Interkommunalt nettverk i Buskerud - kommunekontakter

USHT har skapt et aktivt nettverk av kommunekontakter i Buskerud, og som en konsekvens av dette, oppnådd et godt samarbeid med helseledere i alle tilhørende kommuner.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT-Buskerud

Finansieringskilde: USHT-Buskerud

Kontaktpersoner:
Arild Stegen, Arild.stegen@drmk.no
May Brith B. Korgerud, may.brith.b.korgerud@ringerike.kommune.no
Borghild Ulshagen, bul@hallingdal.no
Nadine Mielke, nadine.mielke@kongsbeg.kommune.no
Line Ek Andreassen, liandr@drmkno

Status: Pågående

Periode: 2019 -

Bakgrunn
Behov for samarbeid på tvers av kommunene i Buskerud for å nå målene for USHT.

Mål
Kontaktpersoner i nettverk fungerer som bindeledd mellom ledere, medarbeidere og nettverket (talerør inn og talerør ut).  Kontaktpersoner innhenter ny kunnskap, deler erfaringer og spiller inn aktuelle problemstillinger til USHT Buskerud. Dette skal føre til økt og mer målrettet deltagelse på kurs og aktiviteter.

Jevnlige møter med helseledere bidrar til forankring av USHT-aktiviteter.

Metode / tiltak

  • Arrangere nettverkssamling for kommunekontakter vår og høst.
  • Arrangere fylkessamling for kommunale helse- og omsorgssjefer i samarbeid med Fylkesmannen

Erfaringer
Å ha samarbeidsavtaler med den enkelte kommune er en forutsetning for et godt nettverk.

Samarbeidspartner
Fylkesmannen i Oslo og Viken

Tips en venn Skriv ut