Forsiden/Forskning
615516018

Intravenøs antibiotikabehandling ved spesialisert hjemmesykehus

Utvikle en ny tjenestemodell for samhandling mellom bruker, spesialist- og kommunehelsetjenesten for intravenøs antibiotikabehandling i spesialisert hjemmesykehus.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal er samarbeidspartner i prosjektet. Kontaktperson USHT: Lillian Karlsen Lillian.karlsen@kristiansund.kommune.no

Finansieringskilde: Innovasjonsmidler fra Helse Midt

Status: Pågående

Periode: 2017-2021

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Et stadig økende fokus på reduksjon av antibiotikabruk, nasjonalt behov for større brukermedvirkning og økt grad av samhandling, er bakgrunnen for at Helse Møre- og Romsdal v/ Sykehuset i Kristiansund og Kristiansund kommune ønsker å utvikle, teste, evaluere og implementere en ny tjenestemodell understøttet av IKT-verktøy for intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet.  

Mål

Den overordnede målsettingen med dette innovasjonsprosjektet er å bidra til økt livskvalitet for pasienter, ny samhandling for tryggere behandling og bedre ressursutnyttelse i helsetjenesten for pasienter med behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling. Tjenesten understøttes av videreutvikling av IKT-verktøy, dokumentflyt og velferdsteknologiske løsninger for ny og bedre samhandling mellom brukere og helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Nye løsninger skal muliggjøre oppfølging og behandling av pasienter hjemme og redusere antall sykehusinnleggelser.

Metode og tiltak

Metoden tjenestedesign er en sentral del av FoUI arbeidet og utviklingen av ny tjenestemodell. Pasientenes behov identifiseres gjennom tjenestedesignprosessens ulike faser; gruppesamtaler, dybdeintervju, workshops. Tjenestemodellen utvikles iterativt gjennom hele prosjektperioden.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Basert på evaluering av prosjektet vil det bli tatt beslutning om tjenestemodellen kan implementeres og overføres til ytterligere pasientgrupper og behandlingsmetoder for implementering i konseptet om hjemmesykehus.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF, spesialisthelsetjenesten ved Kristiansund sykehus, Kristiansund kommune, Helseinnovasjonssenteret med RRO og USHT, Sintef og Sykehusapoteket HF avdeling Kristiansund.

Tips en venn Skriv ut