Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Kompetansebroen; en ny nettside rettet mot helsearbeidere

Ønsker du å vite mer om hvordan helsearbeidere i andre bydeler jobber? Eller hvilke etterutdanninger som er tilgjengelige?

En god, brukerorientert helsetjeneste er avhengig at vi deler kunnskap og kompetanse. I fjor ble HelseOmsorg21-monitoren lansert, der vi kan lese om forskning og innovasjon innenfor helse- og omsorg. Nå er nok en delingsportal lansert - rettet mot ansatte i helsetjenesten. Kompetansebroen skal bidra til effektiv informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, bydeler, utdanningsinstitusjoner og Akershus universitetssykehus. «Et av de viktigste målene er at pasientene skal møte kompetente og informerte medarbeidere på tvers av helsetjenestene.» 

Les mer på www.kompetansebroen.no/