Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
oppstartsperm 1 abc hordaland

Kompetansebygging: Demensomsorgens ABC for alle ansatte i hjemmetjenester og sykehjem i Hordaland

Foto: Marit Jørdre Tolo. Oppstartsamling Perm 1 i Kvam kommune - forventningsfulle deltakere. 

Stor aktivitet i kommunene i Hordaland! Vi er i gang med Demensomsorgens ABC - opplæring i 16 av 23 kommuner. Vi har etablert egne regionale nettverk knyttet til demensomsorg.

Om prosjektet

Prosjektleder: Bodil Berg Kristensen: Bodil.Kristensen@bergen.kommune.no, Sønneve Teigen: Sonneve.Teigen@bergen.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2016 -

Bakgrunn

USHT i Hordaland tilbyr opplæring i Demensomsorgens ABC til 23 kommuner i Hordaland. Vi driver opplæringen i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

I Bergen kommune driver Kompetansesenter for Demens ABC opplæringen i samarbeid med USHT.

Mål og hensikt

Målet er å nå ut til hjemmetjenesten og sykehjem i alle 23 kommuner i vårt nedslagsområde i Hordaland som ønsker å delta på opplæringen.

Vi startet høsten 2017 opp med både Perm 1 og Perm 2, et tilbud som vil gis kontinuerlig hvert år.

Tiltak og gjennomføring

Oppstartsamling for Perm 1 og Perm 2 er gjennomført i september 2017.

USHT reiste ut til kommunene og ble godt mottatt av 210 ivrige deltakere på 1. samling Perm 1 og 26 deltakere på 1.samling Perm 2.

Vi opprettet kommunekontakt i alle kommunene. Kommunekontaktene har gjort en flott innsats. Både permer, registrering av deltakere, gode lokaler og god lunch var ordnet til vi kom.

I Nordhordland deltar kommunene Austrheim, Fedje, Lindås og Meland på Perm 1.

I Voss og omegn deltar kommunene Eidfjord, Ulvik, Voss, Granvin, Vaksdal og Kvam på Perm 1.

I Bergen og omegn deltar kommunene Fusa, Samnanger, Askøy og Øygarden på Perm 1.

I Os kommune gjennomførte vi perm 1 i 2016-2017, og nesten alle ønsket å fortsette med Perm 2 nå i høst.

Kompetansesenter for demens i Bergen kommune startet med både Perm 1 og Perm 2 i september for ca 100 deltakere.

Resultater og samarbeidspartnere

Vi har gitt muligheter for kommunene å delta i opplæringen i Demensomsorgens ABC ved at USHT drar ut til kommunene. Totalt deltar 314 ansatte i 16 kommuner på Demensomsorgens ABC – opplæring i 2017. 

Vår hovedsamarbeidspart er Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse som vi har inngått leverandøravtale med.

Videre samarbeider vi:

  • Helse og omsorgssjefer / - ledere i kommunene.
  • Fylkesmannen i Hordaland

Spesialisthelsetjenesten ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus for faglig innspill / dialog og undervisning. 

Tips en venn Skriv ut