Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
oppstartsperm 1 abc hordaland

Kompetansebygging: Demensomsorgens ABC og Mitt Livs ABC

Foto: Marit Jørdre Tolo. Oppstartsamling Perm 1 i Kvam kommune - forventningsfulle deltakere. 

USHT i Hordaland tilbyr som del av samfunnsoppdraget vårt, innen området Demensplan 2020 og Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming, opplæring i Demensomsorgens ABC og Mitt Livs ABC til alle våre 23 kommuner i Hordaland.

Om prosjektet

Prosjektleder: Bodil Berg Kristensen: Bodil.Kristensen@bergen.kommune.no, Sønneve Teigen: Sonneve.Teigen@bergen.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2016 -

USHT når ut til flere ansatte. Det er økende etterspørsel om oppstart av opplæringen fra ansatte i kommunene etter hvert som USHT har spredt informasjon om og gjort det kjent. USHT er aktive pådrivere og er et holdepunkt for kommunene. Opplæringen er etterspurt, vi gjennomfører og veileder ansatte. ABC opplæringen gir resultater! Se statusrapport.

Deltakere i nettverk om Demensomsorg Og Mitt Livs ABC er 21 av 23 kommuner (minus Sund og Austevoll). Da deltar alle 23 kommunene.

Demensomsorgens ABC 2018:

Totalt 16 kommuner deltar på perm 1- og 2 i USHT regi

Deltakere: 339 + OS på miljøpermen ca. 30.

Mitt Livs ABC 2018:

Totalt 14 kommuner har startet med perm 1 høst 2018

Totalt deltakere 279

Tips en venn Skriv ut