Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
939152910

Kompetansenettverk innen velferdsteknologi

Velferdsteknologi er nasjonal satsing hvor målet er å skape en tryggere og enklere hverdag for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Telemark

Ansvarlig: Heidi Johnsen, heidi.johnsen@porsgrunn.kommune.no

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Telemark

Status: Pågående

Periode: Kontinuerlig

Helse og omsorgslederne i fylket ble våren 2015 enige om å opprette et interkommunalt kompetansenettverk innen velferdsteknologi i Telemark. Nettverket består av rundt 50 fagpersoner som aktivt jobber med velferdsteknologi i kommunene.

Mål

Å heve kompetansenivået i kommunene og sette alle bedre i stand til å møte utfordringene fremover.

Metode og tiltak

Det arrangeres fire nettverksmøter i året. Et av møtene gjennomføres som en større fagdag hvor alle som ønsker det kan delta.
Tema i de enkelte nettverksmøtene kan ha betydning for hvem som møter fra kommune. Antall fra hver kommune kan også variere. Det er lagt opp til en fleksibel ordning for å imøtekomme den enkelte kommunes kompetansebehov
Et arbeidsutvalg med representanter fra kommunene, Fylkesmannen, KomUt og USHT setter opp program for nettverksmøtene.

Erfaringer

Gjennom å dele erfaringer og kunnskap bidrar nettverket til økt kompetanse og samarbeid både intern i kommunene og på tvers av kommuner og fylkesgrenser.  Det styrker kommunenes evne til å anskaffe og ta i bruk velferdsteknologiske løsninger og bidrar til i utviklingen av fremtidens helse og omsorgstjenester

Samarbeidspartnere

Alle kommunene i Telemark
Fylkesmannen i Telemark
KomUt

Tips en venn Skriv ut