Forsiden/Prosjekter/Lindrende behandling
597959356

Kompetanseturnè palliasjon

Vi tilbyr en kompetansepakke til flere yrkesgrupper involvert i omsorg og behandling av alvorlig syke og døende pasienter. Fagdagene søkes godkjent som kompetansegivende kurs for aktuelle yrkesgrupper.  

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Prosjektleder: Håkon Johansen, rådgiver e-post: hakon.johansen@eidsberg.kommune.no tlf: 908 50 670

Status: Pågående

Periode: 15.5.17 - 15.5.18

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Ressurspersoner i lokale nettverk etterspør kompetansehevende tiltak. Utviklingssenteret i Oslo har gjennomført et vellykket undervisningsforløp, og har gitt inspirasjon til å lage noe tilsvarende i Østfold.  

Mål

Vi ønsker både å skape møteplasser for fagpersoner i palliasjon og å bidra til å styrke kompetansen i tjenesten. 

Tiltak

Vi har gjennomført tre fagdager (halvdagskurs) høsten 2017 med temaene samtale og forsoning, forhåndssamtale, etiske dilemma, behandlingsbegrensning, personsentrert palliativ omsorg og palliasjon i pasientens eget hjem. Vi var også medarrangør for Grunnkurs palliasjon sammen med Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold.

Våren 2018 gjennomfører vi tre nye fagdager (halvdagskurs) med temaene palliativt pasientforløp og vurdering av pasienten som døende, praktisk bruk av kartleggingsverktøyet ESAS og palliasjon til personer med utviklingshemming. Fagdagene blir arrangert ulike steder i fylket, og samme kursopplegg kjøres to ganger hver dag for å nå flest mulig deltakere. 

Resultater

Hittil har 144 deltakere fra 12 kommuner i Østfold deltatt på fagdager. Evaluering på evalueringsskjema er overveiende postiv. Enkelte leger deltar også, og etterspør nye kurs. 

Fagdagene vil bli forsøkt strømmet live til sosiale medier. Forelesernes presentasjoner vil bli publisert på Utviklingssenteret nettside. 

Samarbeidspartnere

Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold.

Tips en venn Skriv ut