Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
506758994

Koordinering av velferdsteknologi i Gjøvikregionen

Det skal iverksettes regionalt samarbeid for å samordne satsninger innenfor velferdsteknologi i Gjøvikregionen.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Oppland

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: malfrid.schiager@gjovik.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 01.03.2018 – 01.03.2019

Bakgrunn

Implementering av velferdsteknologi er et viktig satsningsområde i alle fem kommunene i Gjøvikregionene i årene framover. En samhandlingsmodell vil kunne styrke implementeringen gjennom felles prosesser for tjenesteinnovasjon, anskaffelser og opplæringstiltak.

Kommunene ønsker å prøve ut en modell for samhandling hvor hensikten er å undersøke hvordan kommunesamarbeid kan styrke kommunenes implementeringsevne innenfor det velferdsteknologiske området.

Mål for det regionale samarbeidet er:

  • Mer faglig robusthet og bedret gjennomføringsevne i strategisk kompetansearbeid.
  • Styrket samhandling med eksterne aktører.
  • Effektivisering ved å samordne rutiner, felles prosesser og verktøy.
  • Økt tilgang på internopplæring.
  • Utnyttelse av fagpersoner på tvers av kommuner.
  • Fagnettverk på tvers.
  • Bedre ressursutnyttelse gjennom samarbeid om eksterne kompetanseleverandører.

Tiltak

Prosjektet benytter kombinasjon av Samveis/Prosjektveiviseren som beskriver et sett med faser som prosjekter skal gjennom, med angitte beslutningspunkter. Modellen dekker hele prosessen fra prosjektets konsept til overlevering og avslutning, samt realisering av gevinster.

 

Tips en venn Skriv ut