Koronavirus

Her har vi samlet koronarelaterte ressurser som kan være til nytte for våre målgruppen. Temasiden er sist revidert 16.06.2021. 

Status utviklingssentrene og våre aktiviteter

Følg med på informasjon fra ditt lokale utviklingssenter og ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

Her finner du prosedyrer og ressurser knyttet til koronaviruset, utviklet av utviklingssentrene i samarbeid med kommunene.

Klinisk observasjonskompetanse

På Kompetansebroen.no finner du en digital læringsressurs som vil være nyttig i arbeidet med Covid-19-pasienter.

«Trygghet i førstelinjen»

Digitalt opplæringsprogram for ledere og ansatte i sykehjem.

Informasjon fra helsemyndighetene

Her har vi samlet lenker til helsemyndighetenes temasider med gjeldende anbefalinger og råd for helsepersonell og befolkningen, på norsk og andre språk.

Covid-19-opplæringsressurser på helsedirektoratet.no

På helsedirektoratet.no er det samlet allerede eksisterende kvalitetssikrede opplæringstiltak som bidrar til nødvendig kompetanse for å kunne følge de råd og anbefalinger som er gitt.

E-læringskurs i palliasjon ved covid-19

E-læringskurs fra Aldring og helse om palliativ omsorg, pleie og behandling av eldre og alvorlig syke personer med covid-19, som behandles i kommunene.

E-læringskurs på Kompetansebroen

På kompetansebroen.no finner du e-læringskurs innen temaer som smittevern, smitteisolering og håndhygiene.

E-læringskurs covid-19 fra Noklus

Noklus har utarbeidet et e-læringskurs om bruk av laboratorieprøver ved covid-19 og et e-læringskurs som tar for seg prøvetakers rolle ved covid-19.

E-læringskurs om håndhygiene og smittevernrutiner

OsloMet har laget et e-læringskurs om håndhygiene og smittevernrutiner.

Koronavirus på Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har en egen emneside om koronavirus med nasjonale og internasjonale kunnskapsressurser for helsepersonell.

Eldre og koronavirus

Eldre er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. På Aldring og helse sin temaside om koronaviruset og eldre finner du viktig informasjon om eldre i hjemmet, på sykehjem og på sykehus rettet mot helse- og omsorgspersonell, eldre og pårørende.

Eldre innvandrere og koronavirus

Aldring og helse har samlet informasjon om koronaviruset for innvandrere og for de som skal yte helse- og omsorgstjenester til personer med en annen språkbakgrunn enn norsk.

Utviklingshemming og koronavirus

I NAKUs kunnskapsbank finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen.

Smittestopp-app fra Folkehelseinstituttet

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet som skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet. Appen er en helt annen versjon enn den som ble publisert i vår.

Koronasjekken på helsenorge.no

Koronasjekken på helsenorge.no er en test på nett som forteller deg hvor sannsynlig det er at du har koronaviruset og hva du bør gjøre.