Koronavirus

Status utviklingssentrene og høstens aktiviteter

Grunnet utbruddet av det nye koronaviruset gjennomfører utviklingssentrene mange av høstens aktiviteter digitalt.

Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

Her finner du prosedyrer og ressurser knyttet til koronaviruset, utviklet av utviklingssentrene i samarbeid med kommunene.

Klinisk observasjonskompetanse

På Kompetansebroen.no finner du en digital læringsressurs som vil være nyttig i arbeidet med Covid-19-pasienter.

Informasjon fra helsemyndighetene

Her har vi samlet lenker til helsemyndighetenes temasider om koronaviruset SARS-Cov-2 og koronavirussykdom (covid-19). På temasidene finner du til enhver tid gjeldende anbefalinger og råd for helsepersonell og befolkningen.

Covid-19-opplæringsressurser på helsedirektoratet.no

På helsedirektoratet.no er det samlet allerede eksisterende kvalitetssikrede opplæringstiltak som bidrar til nødvendig kompetanse for å kunne følge de råd og anbefalinger som er gitt.

E-læringskurs i palliasjon ved covid-19 fra Aldring og helse

E-læringskurs om palliativ omsorg, pleie og behandling av eldre og alvorlig syke personer med covid-19, som behandles i kommunene.

E-læringskurs fra Kompetansebroen

På kompetansebroen.no finner du e-læringskurs innen temaer som smittevern, smitteisolering og håndhygiene.

E-læringskurs covid-19 fra Noklus

Noklus har utarbeidet et e-læringskurs om bruk av laboratorieprøver ved covid-19 og et e-læringskurs som tar for seg prøvetakers rolle ved covid-19.

E-læringskurs om håndhygiene og smittevernrutiner

OsloMet har laget et e-læringskurs om håndhygiene og smittevernrutiner.

Koronavirus på Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har en egen emneside om koronavirus med nasjonale og internasjonale kunnskapsressurser for helsepersonell.

Koronaviruset og eldre

Eldre er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. På Aldring og helse sin temaside om koronaviruset og eldre finner du viktig informasjon om eldre i hjemmet, på sykehjem og på sykehus rettet mot helse- og omsorgspersonell, eldre og pårørende.

Utviklingshemming og koronavirus

I NAKUs kunnskapsbank finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen.

Digital underholdning

Som følge av koronaviruset er mange underholdningsaktiviteter blitt digitalisert. Mange kan være til nytte i helse- og omsorgstjenestene, for eksempel på sykehjem. Her finner du tips til digital underholdning.

Koronasjekk.no

MedEasy har utviklet en test på nett som forteller deg hvor sannsynlig det er at du har koronaviruset og hva du bør gjøre.