Koronavirus

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Covid-19-opplæringsressurser på helsedirektoratet.no

Publisert 04. april 2020 | Oppdatert 14. april 2020

På helsedirektoratet.no er det samlet allerede eksisterende kvalitetssikrede opplæringstiltak som bidrar til nødvendig kompetanse for å kunne følge de råd og anbefalinger som er gitt.

Gå til Covid-19-opplæringsressurser på Helsedirektoratets nettside

Omfanget av opplæringstiltak vil utvides kontinuerlig, både med hensyn til målgrupper og faglig innhold.

Opplæringsressursene knyttet til smittevern er valgt ut i samarbeid med FHI, med mål om å gi enkel tilgang til de viktigste opplæringstiltakene for god smittevernpraksis. De øvrige temaene er valgt ut for å gi enkel tilgang på opplæringstiltak der det er behov for grunnopplæring av personell uten helsefaglig bakgrunn, og styrking av kompetanse for helsepersonell som får nye arbeidsoppgaver eller har vært ute av yrket en tid og trenger oppfriskning av sine kunnskaper.

Mange kommuner har allerede velfungerende systemer og opplæringstiltak for å møte denne utfordringen, og utviklingssentrene har bidratt med å veilede, dele og utvikle nyttige ressurser som er i bruk i kommunene.

Opplæringsressursene på nettsiden Covid-19 for helsepersonell skal ikke være en erstatning for allerede velfungerende opplæringssystemer, men et supplement og en enkel tilgang for de kommuner som mangler tiltak.

Målet er ikke å lage en uttømmende generell opplæringsressurs, men å publisere tiltak som er kritisk viktige for kommunenes kompetanse- og kapasitetsutfordringer i pandemien.

Gå til Covid-19-opplæringsressurser på Helsedirektoratets nettside