Koronavirus

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Getty Images

E-læringskurs covid-19 fra Noklus

Publisert 08. oktober 2020 | Oppdatert 19. oktober 2020

Noklus har utarbeidet et e-læringskurs om bruk av laboratorieprøver ved covid-19 og et e-læringskurs som tar for seg prøvetakers rolle ved covid-19.

E-læringskurs om prøvetaking ved covid-19

I dette kurset ser man nærmere på prøvetakers rolle ved covid-19. Man lærer hvordan prøver til covid-19 skal tas og behandles i tråd med nasjonale retningslinjer og rutiner for smittevern. På Noklus sin hjemmeside finner du mer informasjon om kurset:
«Nytt e-læringskurs – «Prøvetaking ved covid-19».

E-læringskurs om bruk av laboratorieprøver ved covid-19

Målgruppe for dette kurset er allmennleger, sykehjemsleger og leger med smittevernoppgaver som kommuneoverleger. Kurset drøfter praktisk bruk av både PCR-test for SARS-CoV-2 og serologiske tester for covid-19. Kurset er søkt godkjent som valgfritt kurs til spesialiteten allmennmedisin og kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin. Kurset er godkjent som to timers valgfritt kurs til spesialiteten allmennmedisin. Innloggingsinformasjon får du ved å følge lenken «E-læringskurs for leger».

Om Noklus og flere e-læringskurs

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge, og ble etablert i 1992 av Den norske legeforening, Kommunenes Sentralforbund og Helse- og omsorgsdepartementet.

Noklus har flere e-læringskurs: De dekker temaene venøs blodprøvetaking, kapillær blodprøvetaking, kvalitetsarbeid og laboratorieansvar. I tillegg har vi ett kurs som omhandler CRP og to kurs om urinprøver; "Urinveisinfeksjon og laboratorieundersøkelser" og "Andre urinundersøkelser".