Koronavirus

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1127069581

Informasjon fra helsemyndighetene

Publisert 04. september 2019 | Oppdatert 23. april 2020

Her har vi samlet lenker til helsemyndighetenes temasider om koronaviruset SARS-Cov-2 og koronavirussykdom (covid-19). På temasidene finner du til enhver tid gjeldende anbefalinger og råd for helsepersonell og befolkningen.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratets temaside for koronaviruset finner du anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører.

Covid-19-opplæringsressurser på Helsedirektoratets nettside

Smittevernveileder for helsevirksomheter med én-til-én kontakt

Helsedirektoratet har også en egen YouTube-kanal, med eget temaområde for koronaviruset/Covid-19-videoer.

Helsedirektoratet på Facebook

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets temaside for koronaviruset finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. 

Folkehelseinstituttet på Facebook

Håndhygiene: Temaside om håndhygiene i helsetjenesten rettet mot helsepersonell og inneholder anbefalinger om håndhygiene i helsetjenesten.

Flytskjemaer: Flytskjemaer for å følge opp befolkning og helsepersonell med akutte luftveisinfeksjoner for testing for covid-19.

Opptak av nettundervisning 3. april: Smittevernråd ved Covid-19 i sykehjem

Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten inkludert 11 undervisningsfilmer for ulike grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten om koronavirus og covid-19.

Helsetjenester og covid-19: Kunnskapssammendrag fra Cochrane EPOC

Appen Smittestopp 

HelseNorge

helsenorge.no ligger det informasjon om koronaviruset rettet mot befolkningen.

Regjeringen

På regjeringens nettside finner du viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.