Koronavirus

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1170503578

Utviklingshemming og koronavirus

Publisert 05. april 2020 | Oppdatert 23. april 2020

I NAKUs kunnskapsbank finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen.

Gå til NAKUs kunnskapsbank her

Nettsiden er kommet i stand på initiativ fra Helsedirektoratet. NAKU har koordinert et samarbeid mellom Aldring og helse , SOR, NAKU og Helsedirektoratet som alle er bidragsytere. 

Gå til NAKUs kunnskapsbank her