Koronavirus

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Getty Images

Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

Publisert 06. april 2020 | Oppdatert 30. juni 2020

Her finner du prosedyrer og ressurser knyttet til koronaviruset, utviklet av utviklingssentrene i samarbeid med kommunene.

Klinisk observasjonskompetanse

Koronautbruddet fører til stor bevegelse og omdisponering av personell i helse- og omsorgssektoren. Dette medfører et massivt behov for opplæring. Den digitale ressursen «Klinisk observasjonskompetanse – Grunnleggende ferdigheter» har vist seg nyttig i arbeidet med covid-19 pasienter. Både for fast og omdisponert personell.

Koronateam i Bergen kommune med fokus på lederstøtte

I Bergen kommune er det 34 sykehjem med til sammen 2450 institusjonsplasser. På bakgrunn av at flere sykehjem i Bergen kommune har opplevd utbrudd av Covid -19 smitte, ble det opprettet et koronateam for enhetsledere i sykehjem og Omsorg pluss. Målet er at institusjonene skal ha tenkt gjennom løsninger, ulike scenario og ha en god plan i egen virksomhet. Koronateamet innhenter flere tiltak hos de ulike institusjoner og bidrar til kunnskapsdeling og læring på tvers av enhetene. Koronateamet har utviklet en sjekkliste for forebygging, til bruk i refleksjon, rundt smitteverntiltak: Sjekkliste. Les mer om koronateamet på siden til USHT Vestland (Hordaland).

KS læring Covid-19 og luftveisklinikker - Bergen kommune

USHT Vestland (Hordaland) har koordinert arbeidet med KS læring Covid 19, samt prosesskart, prosedyrer og opplæring tilknyttet Luftveisklinikkene. I Bergen kommune er det opprettet 4 luftveisklinikker. Prosesskart, prosedyrer og opplæring tilknyttet Luftveisklinikkene finner du i lenken her: https://bergen.extend.no/export/bergen/korona/docs/doc_5570/index.html

Se også lenke til artikkel med beskrivende film om Luftveisklinikkene her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/apner-fire-luftveisklinikker-i-bergen

Se også lenke til:

Merk spesielt boksen «Samhandling» som viser pasientflyt mellom nivåer i kommunen, men også mellom kommunen og helseforetak. I tillegg er det illustrert pasientflyt fra fastlege/lege til diverse kommunale korona tilbud.

Opplæring for helsepersonell 
Her får en fri tilgang til diverse Covid-19 opplæringskurs. Kursene kan enkelt tilpasses egen kommune. I tillegg finner en praktiske filmer utarbeidet av Bergen Legevakt.  

Praktiske planer for ernæring til Covid-19 pasienter i primærhelsetjenesten 

I denne artikkelen deler klinisk ernæringsfysiolog ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder (Vest), Thomas Grodeladze, god informasjon og nyttige råd:

Film om smittevern i sykehjem

Medarbeidere og leder ved Grimtunet omsorgssenter i Kristiansand kommune har sammen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder (Vest laget film om smittevern i sykehjem.

Se filmen - og del gjerne
Reflekter med en kollega
Sjekk og klargjør på din arbeidsplass
Fortsett med godt smittevern i sykehjemmene våre!

Opplæringspakke til bruk i kommunale kohortavdelingar og smitteisolat

Opplæringspakken er utarbeidet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestland (Sogn og Fjordane). Den er i tråd med råd frå Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet (Hdir) og gjeldende prosedyrer for smittevern utarbeidet av hygienesykepleier ved Helse Førde. Formålet med opplæringsplanen er å sikre at personalet som skal arbeide i kohortavdeling og/eller smitteisolat får ein gjennomgang av sentrale kompetanseområder. Det er lagt opp til individuell gjennomgang (lese, e-læring), felles undervisning (video/webinar eller i avdeling) og praktiske øvelser.

Råd om hva man gjør med personer med demens som vandrer

Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo har utviklet et notat med råd om hva man gjør med personer med demens som vandrer.

Prosedyrer til bruk i hjemmetjenestene i Oslo

Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo har utviklet to prosedyrer til bruk i hjemmetjenestene i Oslo.

Prosedyre for renhold og desinfeksjon av gjenbrukbar oksygenkolbe/gassflaske

Målet med denne prosedyren er å kvalitetssikre prosedyre for vask av gjenbrukbar oksygenkolbe/gassflaske, og sikre kunnskap og forsvarlig håndtering og forebygge spredning av smitte. Utarbeidet av Porsgrunn kommune.

Kvikk-guide til Whereby

USHT Vestland (Sogn og Fjordane) har, i samarbeid med utrulling av iPad til alle omsorgssenter i Sogn og Fjordane, laget et informasjonsskriv med med hygieneprosedyre samt en kvikk-guide til det digitale verktøyet Whereby. I skrivet ligger det også en link til en kort introduksjonsvideo som de har laget til bruk av Whereby.