Koronavirus

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Helsepersonell illustrasjon skjold mot virus

Status utviklingssentrene og beredskap korona

Publisert 04. april 2020 | Oppdatert 14. april 2020

Grunnet utbruddet av det nye koronaviruset SARS-CoV-2 har medarbeidere ved flere utviklingssentre blitt beordret til andre oppgaver i helse- og omsorgstjenestene i sine kommuner.

Dette medfører dessverre redusert kapasitet ved sentrene. Det vil derfor kunne ta tid å få svar på mail og henvendelser, og sentrene er til dels nødt til å prioritere de som er strengt nødvendige å følge opp. Møtevirksomhet og noen kurs gjennomføres digitalt men de fleste sentrene har utsatt eller avlyst sine kurs og arrangement inntil videre. Følg med på informasjon som kommer fra utviklingssentret i ditt fylke dersom du er påmeldt kurs og arrangementer i regi av et senter.
 
Vi er takknemlige for at utviklingssentrenes medarbeidere omstiller seg raskt og bidrar til denne nasjonale dugnaden!