Forsiden/Aktiviteter
Helsepersonell sitter med eldre dame

Kunnskap om forbedringsarbeid bidrar til å styrke kvaliteten i eldreomsorgen

Læringsnettverk i forebygging og behandling av underernæring og riktig legemiddelbruk

Forbedringskunnskap og spredning av systematisk arbeid med Forebygging av underernæring og Riktig legemiddelbruk er i forankret i Leve Hele Livet – Kvalitetsreformen for eldre. I tillegg er forbedringsarbeid og forbedringsmodellen som anvendes som metode for læringsnettverket i tråd med forskrift om ledelse og kvalitet i Helse og omsorgstjenesten.

Metode og tiltak

Læringsnettverk er en metode som benyttes for å innarbeide ny og varig kunnskap. Deltagerne møtes til erfaringsutveksling, lærer metoder for å jobbe systematisk og målrettet med forbedringsarbeid knyttet til innsatsområdene. Mellom samlingene skal teamene implementere forbedringstiltakene i egen virksomhet/avdeling

Forbedringsteamene får innføring i ulike metoder og verktøy for å iverksette forbedringer og endringer i prosedyrer og arbeidsmåter på egen arbeidsplass.

Deltagerne møter et større nettverk av kollegaer i Hordaland fra ulike tjenester for felles læring og erfaringsutveksling

USHT arrangeres 3 samlinger for deltagerne:

  • 30.september 2019
  • 05. desember 2019
  • ​05.mars 2020

Forbedringskunnskap kan gi kommunene bedre forutsetninger for å kunne etterleve kravene til systematisk arbeid med pasientsikkerhet. Kunnskap om hvordan forbedringsarbeid bør ledes og gjennomføres, er en stor fordel i arbeidet med kvalitetsforbedringer.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Vestland og Helse Bergen

Sluttrapport planlagt ferdigstilt juli 2020