Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
2019 4 ledernettverk første møte

Læringsarena for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Et ledernettverk i Trøndelag for kommunale enheter som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Åfjord og USHT Verdal (fellessatsing)

Prosjektleder: Gro Nina Helberg gro.nina.helberg@verdal.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2019 og framover

Ledere i tjenester til personer med utviklingshemming beskriver at praksisen i tjenestene trenger å være mer kunnskapsbasert og at tjenestene trenger å jobbe samlet mot økt faglig kvalitet.

Videre er det relativt sett er få arenaer for læring, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for ledere og ansatte i disse tjenestene. Samtidig er formalkompetansen i tjenestene gjerne lavere enn i resten av helse- og omsorgssektoren.  

Lederne har behov for arenaer for erfaringsdeling både innen ledelse og faglig kvalitet.

Mål

Med denne satsinga skal vi bidra til tryggere og mer kompetente ledere, mer kunnskapsbasert praksis i tjenestene og en delingskultur mellom avdelinger og kommuner.

Metode / tiltak

Vi har startet opp et kommunedrevet ledernettverk med ledere fra åtte kommuner, som bl.a. får i ansvar å arrangere en årlig ledersamling for alle kommunene i fylket. Denne gruppa skal også følge med på ny, kunnskapsbasert praksis og dele digitalt med øvrige avdelingsledere i fylket.

Videre ønsker vi å opprette og vedlikeholde et digitalt fagnettverk for spredning av kunnskap, erfaringsutveksling og samhandling for alle ansatte og ledere i tjenester til personer med utviklingshemming i Trøndelag.

Samarbeidspartnere

NAKU. Vi har også dialog rundt satsinga med Fylkesmannen og spesialisthelsetjenesten i fylket.

Tips en venn Skriv ut