Forsiden/Aktiviteter/Læringsnettverk
Bilde av alle som var med på oppstartssamlingen

Læringsnettverk for forebygging og behandling av underernæring

Oppstartsamling var i september 2017. Det er ni tverrfaglige forbedringsteam med 40 deltakere med bl.a. sykepleier/vernepleier, helsefagarbeider, assistent, lege og kokk.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold er ansvarlig

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold

Prosjektleder: Henriette Ruud Henriette.ruud@sandefjord.kommune.no

Status: Pågående

Periode: September 2017-mai 2018

Bakgrunn

Bakgrunn for å satse på dette innsatsområdene er at dette er et av de nye innsatsområder fra pasientsikkerhetsprogrammet. De er pilotert på institusjon og hjemmetjeneste slik at tiltakspakkene er tilpasset kommunale helse- og omsorgstjenester.

Mål

Målet med læringsnettverket er at teamene skal implementere tiltakspakken og spre dette videre i sin virksomhet og kommune.

Metode / tiltak

Et læringsnettverk består av tre samlinger over en periode på seks til ni måneder. Et forbedringsteamene er tverrfaglig sammensatt med arbeidssted på samme enhet i en virksomhet.  De melder seg på samlet og arbeider med forbedringene før, under og etter samlingene.

Verktøy / materiell

Tiltakspakken til forebygging og behandling av underernæring fra pasientsikkerhetsprogrammet.

Samarbeidspartnere

Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Fylkesmannen.

Tips en venn Skriv ut