Forsiden/Prosjekter/Legemiddelbehandling
Bilder av tabletter

Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk

Økt pasientsikkerhet ved innføring av tiltakspakker for riktig legemiddelbruk.

Om prosjektet

Prosjektleder: Berit Skjerve

Status: Avsluttet

Periode: April 2013 - juli 2014

Bakgrunn

Et felles læringsnettverk for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus vil bidra til bedre samarbeid for å sikre kvaliteten på legemiddelbehandlingen i kommunehelsetjeneste.

Mål og hensikt

Målet er å iverksette systematisk og regelmessig gjennomgang av beboerens legemidler i tverrfaglige team.

Deltakerne får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt. Felles læringsnettverk for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus  skal  bidra til bedre samarbeid om legemiddelbehandlingen i kommunehelsetjenesten

Tiltakene skal bidra til å bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester skal:   

  • Sikre at legemiddellisten er samstemt mellom pasient, hjemmetjeneste og fastlege.
  • Strukturert legemiddelgjennomgang av pasientens legemidler i tverrfaglig team.
  • Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal etter endringer.

Tiltak og gjennomføring

  • Invitere forbedringsteam fra kommunene i Akershus til læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester.
  • Læringsnettverket arrangeres med tre samlinger og to telefonkonferanser fordelt på sju mnd.
  • Deltakerne får informasjon om innsatsområder, tiltakene, forbedringsområder og målemetoder.
  • Veiledning og oppfølging mellom samlingene.

Samarbeidspartnere

  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • Farmasøyter
  • Pasientsikkerhetsprogrammet
Tips en venn Skriv ut