Forsiden/Aktiviteter/Læringsnettverk
Bilde av alle som var med på oppstartssamlingen

Læringsnettverk for tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Oppstartsamling var oktober 2017. Det er 12 forbedringsteam med  70 deltakere, fordelt på Sandefjord, Larvik, Nøtterøy og Horten kommune. Forbedringsteamene er tverrfaglig med sykepleier/vernepleier, helsefagarbeider og lege.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold er ansvarlig

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold

Prosjektleder: Henriette Ruud Henriette.ruud@sandefjord.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Oktober 2017-mai 2018

Bakgrunn

Bakgrunn for å satse på dette innsatsområdene er at dette er et av de nye innsatsområder fra pasientsikkerhetsprogrammet. De er pilotert på institusjon og hjemmetjeneste slik at tiltakspakkene er tilpasset kommunale helse- og omsorgstjenester.

Mål

Målet med læringsnettverket er at teamene skal implementere tiltakspakken og spre dette videre i sin virksomhet og kommune.

Metode / tiltak

Et læringsnettverk består av tre samlinger over en periode på seks til ni måneder. Et forbedringsteamene er tverrfaglig sammensatt med arbeidssted på samme enhet i en virksomhet.  De melder seg på samlet og arbeider med forbedringene før, under og etter samlingene.

Verktøy / materiell

Tiltakspakken til tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Samarbeidspartnere

Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Fylkesmannen.

 

Tips en venn Skriv ut