Forsiden/Aktiviteter/Læringsnettverk
Bilde av en ung og en gammel hand

Læringsnettverk, ledelse i pasient- og brukersikkerhet

USHT har i perioden 2015 til 2018 planlagt og igangsatt 3 læringsnettverk i ledelse i pasient- og brukersikkerhetsarbeid. Tredje runde avsluttes 15. mars 2018. 

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Prosjektleder: Wenche Charlotte Hansen, leder USHT Østfold: wenche.charlotte.hansen@eidsberg.kommune.no

Status: Pågående

Periode: September 2017 – mars 2018

Bakgrunn

Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet og trygge tjenester og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller særskilte krav til ledere om å kunne planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere kvalitetsforbedringsarbeid i tjenesten.

Læringsnettverk er metoden Pasientsikkerhetsprogrammet har utarbeidet for å hjelpe helsetjenesten til å drive med systematisk og kontinuerlig forbedringsledelse og forbedringstiltak i praksis.

Læringsnettverk med innsatsområde ledelse har til hensikt å etablere endrings- og utviklingsarbeid gjennom bestemte metoder. Ledere tilbys konkrete metoder/verktøy for å sikre pasient- og brukersikkerhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  Forbedringsarbeid handler om å teste ut forbedringsområder ved bruk av småskalatesting og forbedringsmodellen PDSA. I tillegg stilles det krav til resultatoppnåelse gjennom målearbeid. 

Visjon

 • Pasienter, brukere og pårørende får og opplever at Norge har verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester.

Mål 

 • Redusere pasient- og brukerskader
 • Bygge varige strukturer for pasient- og brukersikkerhet
 • Forbedre pasient- og brukersikkerhetskulturen i helsetjenesten

Tiltak

Oppstart læringsnettverk 3

 • Samling 1: 26. og 27. september 2017
 • Samling 2: 25. januar 2018
 • Samling 3: 15. mars 2018

Læringsnettverkenes innsatsperiode går over seks måneder med tre fellessamlinger over fire dager. Erfaringene viser at en mer intensiv periode fungerer fint både for oss som arrangør og for deltakerteamene.

I Østfold har vi valgt 3 valgfrie tiltak:

 1. Tavler og tavlemøter
 2. Pasient/brukersikkerhetsvisitter
 3. I pasientens/brukerens fotspor

Resultater

17 av 18 kommuner i Østfold har deltatt på læringsnettverk.

Samarbeidspartnere

 • Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7»
 • Fylkesmann
 • Høgskolen i Østfold
 • Andre Utviklingssentre

 

Tips en venn Skriv ut