Forsiden/Aktiviteter/Læringsnettverk
Mann holder rundt eldre pasient

Læringsnettverk pasientsikkerhet og forbedringsarbeid

USHT Akershus inviterer årlig alle kommuner til å delta i læringsnettverk i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. 

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus

Fylkesmannen bidrar med delfinansiering av læringsnetteverket.

Status: Pågående

Læringsnettverket strekker seg over 8-10 mnd og kommunene melder på tverrfaglige forbedringsteam som arbeider med implementering av pasientsikkerhetstiltak i egen kommune gjennom å følge læringsnettverket.

Bakgrunn

For å reduserer pasientskader har Pasientsikkerhetsprogrammet utarbeidet konkrete forbedringstiltak innen utvalgte innsatsområder i helse- og omsorgstjenesten. For hvert innsatsområde er det utarbeidet tiltakspakker. For å lære hvordan man tar i bruk tiltakspakkene gjennomfører Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester læringsnettverk for kommunene i Akershus (USHT).

Mål

 • Redusere pasientskader i kommunehelsetjenesten
 • Bidra til at kommunene bygger varige strukturer for pasientsikkerhet
 • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Metode / tiltak

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å implementere forbedringstiltak. Den enkelte kommune setter sammen et team som skal delta i læringsnettverket. I løpet av læringsnettverksperioden iverksetter teamet tiltak i egen virksomhet med støtte og veiledning fra USHT og ved gjensidig erfaringsutveksling mellom deltakende kommuner.

Læringsnettverket strekker seg over 8-10 mnd.   I løpet av læringsnettverket gjennomføres 3 samlinger for deltakerne (2+1+1 dager). Det må påregnes arbeid i egen kommune mellom samlingene. Teamene tilbys oppfølging og veiledning fra USHT. 

I læringsnettverket lærer temaene hvordan de gjennom forbedringsarbeid kan implementere pasientsikkerhetstiltak i egen virksomhet. Deltakerne får innsikt i metoder for å drive forbedringsarbeid og det legges vekt på erfaringsdeling mellom teamene på læringsnettverkssamlingene.

Kommunene kan melde på tverrfaglig team på fem til åtte personer. Et team skal bestå av fagpersoner som ivaretar det aktuelle fagområdet innenfor det pasientsikkerhetstiltaket kommunen skal implementere. Hele teamet deltar på alle de tre samlingene.

Teamet består av:

Teamleder: Samler teamet til faste møter og er ansvarlig for fremdriften. Er teamets koordinator og ansvarlig for innlevering av status- og sluttrapport. Kontaktperson overfor USHT.

Måleansvarlig: Registrerer teamets resultater. Henter ut resultater og grafer.

Resten av teamet: Deltar i planlegging og gjennomføring av tiltak og forbedringsarbeid.

Bruker/pårørenderepresentant: Teamene kan gjerne ha med en brukerrepresentant.

Relevante tiltakspakker kommunene kan velge å arbeide med i læringsnettverket:

 • Riktig legemiddelbruk i sykehjem
 • Samstemming av legemiddellister
 • Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten
 • Forebygging av trykksår 
 • Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter
 • Forebygging av fall i helseinstitusjoner
 • Ledelse av pasientsikkerhet
 • Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
 • Forebygging og behandling av underernæring

Teamet får veiledning fra Utviklingssenteret i læringsnettverksperioden og deler erfaringer med andre kommuner på samlingene.

Samarbeidspartnere

 • Fylkesmannen
 • Pasientsikkerhetsprogrammet
Tips en venn Skriv ut