Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
962761394

Leve hele livet: Senter for omsorgsforskning skal jakte gode løsninger

Senter for omsorgsforskning og utviklingssentrene samarbeider om kvalitetsreformen Leve hele livet. I en ny artikkel fra omsorgsforskning.no kan du lese hvordan forskerne skal jakte de gode løsningene som finnes ute i kommunene.

Mange kommuner har gode erfaringer med tiltak og tjenester som bidrar til økt aktivitet og deltakelse hos den eldre delen av befolkningen. For at andre også skal kunne ta i bruk de gode erfaringene, skal forskere fra Senter for omsorgsforskning nå bidra med å systematisere og dele kunnskap om gode løsninger.

Spredning av kunnskapen skal blant annet skje i samarbeid med utviklingssentrene:

Skal målene med reformen nås, må kommunene ha enkel tilgang til kunnskap og kompetanse slik at de kan ta gode valg. Vår jobb blir å finne fram til eksisterende kunnskap og erfaringer, oppsummere dette og presentere det som vil være mest relevant for kommunene og andre målgrupper. Formidlingen vil skje i samarbeid med Helsedirektoratet, KS, fylkesmenn og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), sier forskningsleder Aud Obstfelder ved Senter for omsorgsforskning, øst.

Les hele artikkelen på omsorgsforskning.no!