Forsiden/Metoder og verktøy/Leve hele livet

Leve hele livet

logo lhl.png

Målet med kvalitetsreformen Leve hele livet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. På regjeringen.no kan du lese hele dokumentet.

Lokale eksempler til inspirasjon i arbeidet med reformen

Her har vi samlet alle de lokale eksemplene fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester som trekkes frem i Leve hele livet, sortert på de fem områdene som er tegnet ut i reformen (se menyen til venstre). Vi har også mange andre gode lokale eksempler her på vår nettside som ikke er trukket frem i rapporten. Vi anbefaler derfor et besøk i våre kategorier «Aktiviteter», «Prosjekter» og «Forskning» for mer inspirasjon, eller benytt søkefunksjonen.

Regionalt støtteapparat

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Fylkesmannen og KS regionalt utgjør det regionale støtteapparatet. Støtteapparatene knytter til seg andre relevante samarbeidspartnere. Oppgavene til det regionale støtteapparatet er:

  • Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke
  • Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
  • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
  • Invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene

Ta kontakt med utviklingssenteret i ditt fylke dersom du har spørsmål knyttet til reformarbeidet.