Forsiden/Prosjekter/Lindrende behandling
Leketog

Lindrende omsorg i barnebolig

Lindring/palliasjon for barn med utviklings- og/eller funksjonshemming. Kompetanseutvikling i lindrende omsorg (palliasjon) hos ansatte i barneboligen.

Om prosjektet

Prosjektleder: Inger Andresen Inger.andresen@baerum.kommune.no

Status: Avsluttet

Periode: 2011-2014

Bakgrunn for prosjektet

Det er en mangel på kunnskap om og beskrivelse av lindrende omsorg i barnebolig.

Hensikt og mål

Målet er å skape trygghet, ro og et godt liv for alvorlig syke og døende barn og for deres foreldre/pårørende.

Tiltak

Utvikle en opplæringsplan/kompetansepakke for ansatte i barneboliger, samt å etablere kontakter og faglige nettverk.

Gjennomføring og resultater

Arbeidet utføres i en barnebolig. Etter opplæring skal ansattes kompetanse kartlegges/undersøkes. Resultatet beskrives i en sluttrapport.

Innhold:
Fase 1: 1. juni 2011 - 31. juli 2012:
Etablering av prosjektet sammen med aktuelle samarbeidspartnere. Utarbeide en rapport som beskriver fagfeltet, barna og deres pårørende, eksisterende behandlingslinjer og hvilken kompetanse ansatte i barneboligen bør ha.

Fase 2: 1. august 2012 - 31. juni 2013:
På bakgrunn av rapporten utarbeides det en kompetanseplan for alle ansatte i barneboligen for å oppnå systematisk og målrettet kompetansehevning innen lindrende omsorg. Ansatte skal øke sin kunnskap dvs. teori, ferdigheter og holdninger. Presentere prosjektet i aktuelle miljøer.

Fase 3: 1. juli - 1. desember 2013
Implementere kompetanseplanen. Gjøre planen kjent for aktuelle miljøer. Evaluere om kompetansen innen lindrende omsorg hos ansatte i barneboligen har økt. Resultatet beskrives i en sluttrapport. På bakgrunn av rapporten utarbeides det en opplæringsplan/kompetansepakke for alle ansatte i barneboligen for å oppnå systematisk og målrettet kompetanseheving. Den strategiske opplæringsplanen var ferdig 1. desember 2012. Opplæring gjennomføres fra 1. januar 2013.

Spredning

Resultater og erfaringer formidles på aktuelle konferanser og i palliative miljøer

Les mer om prosjektet på nettsidene til Bærum kommune


Prosjektet er finansiert med midler fra Helsedirektoratet og kommunale midler

Tips en venn Skriv ut