Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Mangfoldig omsorg

Hvor rustet er det kommunale tjenesteapparatet til å gi omsorgstjenester til brukere med minoritetsbakgrunn? Er det tilfeldig hvilken kompetanse som finnes i kommunene i forhold til brukere med minoritetsbakgrunn? Og har utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester et ansvar for kompetanseheving innen dette feltet?

Disse spørsmålene stiller Leni Klakegg ved USHT Vest-Agder, Marit Skraastad ved USHT Telemark og Ellinor Bakke Yddal ved USHT Vestfold i en artikkel publisert på sykepleien.no. Artikkelen formidler resultatet av en kartleggingsstudie om hvordan omsorgstjenesten møter mennesker med en annen kulturbakgrunn. Studiet er gjennomført i Vest Agder, Aust Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Les fagartikkelen Mangfoldig omsorg på Sykepleien.no