Forsiden/Metoder og verktøy/Materiell og produkter

Her har vi samlet informasjon om og lenker til materiell og produkter utviklet av utviklingssentrene; brosjyrer, filmer, undervisningsmateriell, bøker, hefter, utstyrssekker med mer.

Ny idéhåndbok i forebyggende hjemmebesøk for eldre

Utviklingssentrene på Vestlandet har kommet ut med en idéhåndbok i forebyggende hjemmebesøk for eldre.

prosekkcroppet

PROsekken og PRO+sekken, et verktøy for helsepersonell

PROsekkene og PRO+sekkene er ryggsekker med undersøkelsesutstyr for vurdering av pasienter.

Oslo Pågående 2017 FAnnet
Gutt som snakker med en eldre mann

Mennesket lever ikke av brød alene

En opplæringsfilm for helsepersonell om åndelig omsorg

Nordland Avsluttet 2014 FAnnet
Bilde av kokebok

"Tradisjonsmat på sykehjemsfat - en smak av gammeldagan"

Samlet tradisjonsrik mat i en kokebok for sikre tradisjonsmat på sykehjemmets meny i framtiden.

Nordland Avsluttet 2014 FAnnet
Eldre herre med drink

Legemidler, eldre og rusforebygging - del 1: Undervisningsopplegg

Vi utviklet undervisningsopplegg med tilhørende undervisningsmateriell, og opprettet faggruppe innen temaet.

Oslo Avsluttet 2013 FAnnet
Hender som viser omsorg

"Fullt mulig" - Rekruttering av frivillighet til hjemmeboende eldre

Å skape et miljø og en møteplass for frivillighet rettet mot hjemmeboende eldre i Bydel Bjerke. Med dette kan man forebygge ensomhet, både hos brukerne og frivillige.

Oslo Avsluttet 2015 FAnnet
En blomst kommer opp fra noen sprekker

”Den lille forskjellen 3” – En kursserie om lindrende behandling

E kursserie om symptomlindrende behandling for ansatte i hjemmetjenesten. Inkluderer en mal for undervisningsopplegg om lindrende behandling, for å tilrettelegge for nasjonal spredning av kursserien

Oslo Avsluttet 2014 FAnnet
Vinterlandskap

Mátkeloahpa ovddasmoraš/ Omsorg ved livets slutt

Hefte om terminal pleie og omsorg ved livets slutt

Finnmark Avsluttet 2012 FAnnet
Bilde fra veilederen "Mennesket lever ikke av brød alene"

Å bedre praksis for å ivareta åndelige behov hos pasienter i sykehjem

Fagheftet ”Mennesket lever ikke av brød alene”

Nordland Avsluttet 2012 FAnnet
Utsnitt fra informasjonsbrosjyren

Flerspråklig informasjonsbrosjyre om demens og kognitiv svikt

Demens og kognitiv svikt er en informasjonsbrosjyre for deg som tror du selv eller en av dine nærmeste har en demenssykdom

Oslo Avsluttet 2011 FAnnet