Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg
Gutt som snakker med en eldre mann

Mennesket lever ikke av brød alene

En opplæringsfilm for helsepersonell om åndelig omsorg

Om prosjektet

Prosjektleder: Ellen Mogård Larsen, FoU-leder ellen.mogard.larsen@alstahaug.kommune.no

Status: Avsluttet

Periode: 2013-2014

Utviklingssenter for sykehjem i Nordland har gjennom flere fagutviklings-prosjekter hatt som mål å bedre pasientenes åndelige behov. På bakgrunn av disse gav vi i 2012 ut fagheftet ”Mennesket lever ikke av brød alene. Aktiv omsorg med vekt på åndelige behov - en praktisk veileder”.  Filmen er et supplement. Sykepleiens målsetning er å ivareta pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov – men har vi en felles forståelse av hva åndelige behov egentlig er? Knyttes dette kun til religiøse verdier? Overlater vi det til prester eller andre representanter for de ulike trossamfunn?

Mål og hensikt

Mål og hensikt er å inspirere og styrke helsepersonells kompetanse i åndelig omsorg i helse- og omsorgstjenesten.

Tiltak og gjennomføring

Filmen egner seg til internundervisning på sykehjem og hjemmetjeneste, samt i undervisningsinstitusjoner.

I heftet tar vi opp aktuelle spørsmål og oppgaver som egner seg for små grupper.                                 

Tema i filmen: 

  1. Fortellinger om livet/ livshistorie
  2. Tilhørighet
  3. Møte med natur og kultur
  4. Møte med seg selv og den andre
  5. Møte med pasientens tro og trosutøvelse
  6. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å bli bedre

Resultat

Gjennom bedre kjennskap til pasientens livshistorie fant vi ut hva som interesserer og gir mening i livet, hva pasientene lengter de etter og hva de savner. Filmen gjør det lettere å forstå pasienters uttrykk og behov.

Samarbeidspartnere

  • Sykehjemmene  i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna ved fagutviklingssykepleiere
  • Høgskolen i Nesna ved høgskolelektor Stig Bjørnar Sivertsen
  • Nord-Helgeland prosti ved prost Olav-Rune Ertzeid
  • Produsent: Se Nor AS

 

Filmen kan du se her:

 

Tips en venn Skriv ut