Metoder og verktøy

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 812513518

Læringsnettverk som metode

Publisert 06. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Læringsnettverk er et verktøy som blir brukt i forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Her har vi samlet litt informasjon om metoden.

Læringsnettverk er et verktøy som blir brukt i forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å spre kompetanse på ulike områder og bedre kvaliteten på tjenestene. Kjernen i læringsnettverk er felles kompetanseutvikling på tvers av profesjon, avdeling - og organisasjon. Erfaring viser at læringsnettverk gir økt kompetanse og stimulerer til faglig utvikling som ellers ikke ville ha skjedd. Lærings- og innovasjonsnettverk der brukerne deltar vurderes som særlig vellykkede.

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å implementere forbedringstiltak. I løpet av et læringsnettverk iverksetter tverrfaglige forbedringsteam tiltak i egen virksomhet med støtte fra eksperter i forbedringsarbeid og ved gjensidig erfaringsutveksling.

Et læringsnettverk består som regel av tre samlinger over en periode på tre til ni måneder. Forbedringstemaene melder seg på samlet og arbeider med forbedringene før, under og etter samlingene. Det legges i læringsnettverk tilrette for erfaringsutveksling, refleksjoner og diskusjoner om innsatsområdet, tiltak måling og implementering. På samlingene diskuteres forbedringsprosjekter, utfordringer og suksesskriterier. I forkant av samlingene sender temaene inn status rapporter og deltar på telefonmøte. Mellom samlingene arbeider temaene med implementering av tiltakene i egen virksomhet.

Pasientsikkerhetsprogrammet har brukt læringsnettverk som metode for å effektiv spre kompetanse som pasientsikkerhetstiltak og forbedringsmetodikk, samt tilrettelegge for erfaringstiltak.

For mer informasjon om metoden og hvordan arrangere læringsnettverk, se pasientsikkerhetsprogrammet.no