Metoder og verktøy

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Leve hele livet

Publisert 04. september 2019 | Oppdatert 13. oktober 2020

Målet med kvalitetsreformen Leve hele livet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. På regjeringen.no kan du lese hele dokumentet.

Ny temaside for Leve hele livet

Vi jobber i disse dager med å utvikle denne siden til å bli en temaside for kvalitetsreformen Leve hele livet. Temasiden vil blant annet inneholde kunnskaps- og kompetanseressurser og en idébank der du kan dele hvordan dere jobber med reformen i din kommune – til inspirasjon for andre. 

Lokale eksempler til inspirasjon i arbeidet med reformen

Her har vi samlet alle de lokale eksemplene fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester som trekkes frem i Leve hele livet, sortert på de fem områdene som er tegnet ut i reformen (se menyen til venstre). Vi har også mange andre gode lokale eksempler her på vår nettside som ikke er trukket frem i rapporten. Vi anbefaler derfor et besøk i våre kategorier «Aktiviteter», «Prosjekter» og «Forskning» for mer inspirasjon, eller benytt søkefunksjonen.

Kunnskapsoppsummeringer fra Senter for omsorgsforskning

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Senter for omsorgsforskning laget kunnskapsoppsummeringer til bruk i reformarbeidet. Last de ned her. Senter for omsorgsforskning, som nasjonalt fagmiljø, utgjør sammen med Helsedirektoratet og KS det nasjonale støtteapparatet i reformen.

Regionalt støtteapparat

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Fylkesmannen og KS regionalt utgjør det regionale støtteapparatet. Støtteapparatene knytter til seg andre relevante samarbeidspartnere. Oppgavene til det regionale støtteapparatet er:

  • Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke
  • Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
  • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
  • Invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene

Ta kontakt med utviklingssenteret i ditt fylke dersom du har spørsmål knyttet til reformarbeidet.