Metoder og verktøy

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Leve hele livet

Publisert 04. september 2019 | Oppdatert 26. mars 2020

Målet med kvalitetsreformen Leve hele livet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. På regjeringen.no kan du lese hele dokumentet.

Ny temaside for Leve hele livet

Vi jobber i disse dager med å utvikle denne siden til å bli en temaside for kvalitetsreformen Leve hele livet. Temasiden vil blant annet inneholde kunnskaps- og kompetanseressurser og en idébank der du kan dele hvordan dere jobber med reformen i din kommune – til inspirasjon for andre. 

Lokale eksempler til inspirasjon i arbeidet med reformen

Her har vi samlet alle de lokale eksemplene fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester som trekkes frem i Leve hele livet, sortert på de fem områdene som er tegnet ut i reformen (se menyen til venstre). Vi har også mange andre gode lokale eksempler her på vår nettside som ikke er trukket frem i rapporten. Vi anbefaler derfor et besøk i våre kategorier «Aktiviteter», «Prosjekter» og «Forskning» for mer inspirasjon, eller benytt søkefunksjonen.

Regionalt støtteapparat

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Fylkesmannen og KS regionalt utgjør det regionale støtteapparatet. Støtteapparatene knytter til seg andre relevante samarbeidspartnere. Oppgavene til det regionale støtteapparatet er:

  • Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke
  • Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
  • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
  • Invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene

Ta kontakt med utviklingssenteret i ditt fylke dersom du har spørsmål knyttet til reformarbeidet.